Neler Yaparız?

Farklı sorular, yeni konuşmalar ve "daha iyi" eylemler

Yansıtıcı Öğrenme-TR(Reflective Learning-TR) güçlü yönler-merkezli sosyal bir girişimdir. Biz pozitifliği geliştirmek ve insani ilerlemeyi genişletmeyi amaçlayan güçlü yönler-merkezli yaklaşımlarla insanların yaşantısını geliştirmeye çabalamaktayız. Amacımız güçlü tarafları, pozitifliği, başarıyı ve yeniliği artırmaktır.

KATILIMCI ve TAKDİR EDEN EYLEM ve YANSIMA (KTEY) insanların yaşantısını geliştirmeye yardım eden güçlü yönler-merkezli yeni bir metodolojidir.

Kendinizi, takdir edilmeme durumlarından ziyade, hangi sıklıkta gerçekten takdir edilmiş hissedersiniz?

Ne zaman, olabileceğinizin en iyisi olabildiğiniz, yapabileceğinizin en iyisini yapabildiğiniz, bir durumla karşılaştınız?

İşinizin ne kadarı, istenmeyen bir durumdan, bir hatadan kurtulmaktan ziyade; arzularınızın, isteğinizin geliştirilmesine ve sürdürülmesine odaklanıyor?

Mutluluğu anlayabilmek için daha ne kadar üzüntüyü çalışmaya ihtiyacımız var ? Eğer pozitif iş ilişkileri geliştirmek istiyorsak, zulmü mü çalışmak zorundayız ? İş yaşamının dengesi hakkında daha fazla bilmek istiyorsak, aşırı bir şekilde mi çalışmak zorundayız? Eğer umutsuzluğu çalışıyorsak, hakkında çok şey öğrenebiliriz ama bu bize, "umut" hakkında çok az şey öğretecektir. Eğer neyin kötü gittiği, neyin yanlış olduğu hakkında bir şeyler öğrenirsek, kötü olanlar ve yanlışlar hakkında çok şey öğrenebiliriz ama "doğruluk" ve başarı hakkında çok az şey biliriz. Eğer "İyi" olacağımız umuduyla "kötü" den kurtulmaya çalışırsak, yalnızca "kötü değil" durumunun tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Olumluluklar üzerine odaklanacağımız bir zihniyetin içine girmek sizin için ne kadar zordur?

Topluluklarınızda ve kurumunuzda, işinizde ve hayatınızda bunlar nelerdir? Neyi yapamayacağınızdan ziyade neyi yapabileceğinize odaklanmanın değeri nedir ?

Gelişmemize, elde etmemize, kazanmamıza, başarılı olmamıza neler yardımcı olur? Bunlar zayıflıklarımızı düzelten mi yoksa güçlü yanlarımızı inşa etmemize yardımcı olan stratejiler midir ?Belki de her ikisi birdendir? Her takımda, çalışma grubunda, kurumda veya toplulukta, en büyük değer insanlar değildir ! İnsanların güçlü tarafları en büyük değerdir. Güçlü bir yön sadece bağış yada yetenek değildir. Tekrar ve tekrar yapabileceğiniz bir şeydir.. baskı altındayken bile. Güçlü yönler aynı zamanda geliştirilebilir özelliktedirler. Zaman içerisinde değişebilirler. Güçlü yönler geliştirmek liste biriktirmek demek değildir; belirli bağlamlarda en iyi şekilde kullanılabilmelerine yönelik olarak adapte olmak ve ayarlama yapmakla ilgilidir. Çünkü beklenmeyeni ve bilinmeyeni pozitif olarak ele almak çok önemlidir. Sürekli bir şekilde güçlü taraflarımızın doğası hakkında iyice düşünmek ve güçlü yönlerimizin repertuarını genişletmek durumundayız. Asıl marifet, doğru gücü doğru zamanda doğru bir şekilde kullanabilmektir; cesaret sahibi olmak, yeni güçlü yönler geliştirmek ve uygulayan bir düşünme netliğine sahip olmaktır. Öyleyse, güçlü yanlarınız nelerdir ? Güçlü yönlerinizden ne kadar haberdarsınız?

Güçlü yanlarımızı inşa etmeye ve onlardan yararlanmaya odaklanmak, değişime ihtiyacı olan şeyleri görmezden gelmiş olmak demek değildir. Zayıflıkları görmezden gelmeye dair bir izindir. Güçlü yönler-merkezli yaklaşımların hiç birisi, rahatına düşkünlüğe dair olan egzersizler değildir. Biz iyi olduğumuz şeyde ne hissettiğimize konsantre oluyoruz; yapmaktan zevk aldığımız ve bizi besleyebilecek olan şeylere. Güçlü yanlarımızı geliştirmek, onlardan yararlanmak, onları değiştirmek zor bir iştir. Özellikle, sorunlar ve açıklar üzerine düşünmenin doğal varsayıldığı durumlarda. Güçlü yönlere sahip olmak, olumlu dönüşümsel değişim ve gelişime yönelik tek başına yeterli değildir. Olumluluk ile birleştirilmeye ihtiyaç vardır; bu düşüncemizi bir şeyler gerçekleştirmenin yeni yollarına daha açık tutar, bizi daha üretken yapar ve neyin mümkün olduğu hakkında ufkumuzu genişletir.

Olumluluk ile birlikte güçlü yanlarımız, daha iyi bir geleceği inşa edebilmenin vaadini sunmaktadır bize.