Yönetim Liderliği Gelişim Programı

 

Program hakkında

Yönetim Liderliği Gelişim Programı, özellikle deneyimli öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının  "sınıfın yanında bir farklılık yarat" çalışmalarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Her katılımcının, hali hazırdaki yönetici pozisyonunda yıllarda çalışacakları ve etkili liderlik kapasitesini artırmak ve bilgilerini derinleştirmeyi isteyecekleri gerçeğini kabul etmektedir.

Yönetim Liderliği Gelişim Programı, okullardaki yöneticilerin rollerinin, pozitif sonuçlara ulaşmak için okulun öğrencilere sunduğu öğrenme deneyimlerini kavratmanın öneminin farkındadır. Mevcut uygulama ve temel amaç hakkında ciddi düşünmenin önemini vurgulamaktadır. Bu zorlukları gidermeye yönelik, katılımcıların liderlik yeteneklerini geliştirmeye ve böylece öğretmen ve öğrenci öğrenmesini geliştirmeye yönelik tasarımlanmaktadır.

 

Program aşağıdaki konuların araştırılmasını içermektedir:

• Etkili liderlik kapasitesinin derinlemesine anlaşılmasını geliştirmek;

• Deneyimli müdür yardımcısı ve öğretmenin sorumlulukları, mesuliyetleri ve rollerini incelemek;

• Etkili takımlar oluşturmanın stratejilerini keşfetmek;

• Profesyonel öğrenmeyi, öğrenci sonuçlarının iyileştirilmesine odaklanarak uygulamak;

• Süpervizyonu, profesyonel gelişime yönelik pozitif süreç olarak kullanmak.

 

Öz - Tempolu Modüller

Altı aylık program esnasında, katılımcılar modüllerden üç tanesini seçerek programı tamamlamaktadırlar. Bu, 5 saat online çalışma artı 15 saat okuma, yazma ve çalışma ortamında pratik uygulamayı dahil etmektedir.
 

• Eylem araştırmasını keşfetmek

• Ahlaki amaç

• Öğrenmede iletişim teknolojilerini kullanmak

• İç daireler

• Yeni öğretmenlerin süpervizyonu

 

Süreç hakkında

Yönetim Liderliği Gelişim Programı çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır:

* her katılımcının liderlik yeteneklerinin kurs öncesi analizi yanı sıra profesyonel okumalar;

* deneyimli katılımcılar eşliğinde, bölgesel-yerel düzeyde bir günlük konferans gerçekleştirilmesi;

* listede yer alan öz-tempolu seçmeli modüllerden beş seçenekten üç tanesinin tamamlanması;

* liderlik kapasitesi analizlerine dayalı kişisel profesyonel öğrenme planı geliştirilmesi. Bu programın temel bileşenidir.

Oluşturulacak olan ekip tarafından program katılımı onaylanarak, akredite edilerek , katılım sertifikası verilecektir.

Nasıl başvurulacak

Yönetim liderliği gelişim programı bölgesel duyurusu yapılacaktır.

Maaliyet

Son maliyet yapısı oluşturulan takım tarafından belirlenecektir. Maliyette iki bileşen vardır. Birincisi, program materiallerinin satın alınması. Bu maliyetler alınan hizmet karşılığında belirlenecek olan kaynaklara göre farklılık arz etmektedir. İkinci bileşen, program organizasyonuna bağlıdır. Katılımcılar son aşamadan sonra toplam maliyet hakkında bilgiyi almaktadırlar.