Kişisel Alan

Kişisel Alan: Okul Liderliği Kabiliyet Çerçevesi

 

Bireysel alan, bireyin duruşunu yansıtır. Bu alanda güçlü olan liderler profesyonel ve bireysel olarak özerktirler ve bu onların vaatlerine, karar vermelerine ve yüksek değerde danışma kararları almalarına yansımaktadır. Buna benzer liderler profesyonel olarak hem okul yönetimlerine hem de eğitim liderleri olarak bireysel gelişimlerine odaklanmaktadırlar.

 

Bu alanda yer alan öğeler şunlardır:

 

- Profesyonel değerler ve etikler

- Bireysel güçler ve devam etmekte olan profesyonel ve bireysel gelişim vaatleri

- Karar alma ve muhakeme etme

 

Profesyonel Öğrenme Fırsatları


Kamu eğitimcileri sorunları 
 

Bu iki saatlik atölye çalışması okul takımlarına kamu eğitiminin rolü ve eğitimcilerine yönelik etkileri anlamak amacıyla temel olan soruları tartışmaları ve düşünmelerine olanak vermektedir.


Yönetim Liderliği Gelişim Programı: Ahlaki amaç öz-tempolu modül 
 

Müdür yardımcıları ve deneyimli öğretmenlere yönelik olan kurs katılımcılar tarafından tamamlanacak olan öz-tempolu modüllerin seçimini içermektedir. Bu modüllerden bir tanesi değerlerinizin ve departmanınınız temel değerlerinin ne olduğunu ve ahlaki amacını araştırmaktadır.


Temel yetenekler 
 

Bu kaynak üç modülden oluşmaktadır: Esneklik, Duygusal uzaklık, Mizah ve perspektif.