Eğitsel Alan

Eğitsel Alan: Okul Liderliği Kabiliyet Çerçevesi

 

Eğitim alanında güçlü olan okul liderlerinin öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının ayrılmaz parçalarına dair bilgileri vardır. Onlar bunu öğrenme programlarının odaklaşmış, bireyselleştirilmiş ve takip edilebilir özellikte olmasını sağlamaktadırlar.Bu ortamda öğrenciler kendilerini entelektüel bir alanda bulunmuş, güvenli ve saygılı bir ortamda görmektedirler. Okul yönetimi profesyonel öğrenmeye dair bireysel sorumluluklar geliştirmekte ve geniş okul topluluğu okulun eğitim yönetimine dair güven geliştirmektedirler.

 

Bu alandaki öğeler şunlardır:

 

- Pedagojik bilgi,

- Pedagojik uygulama,

- Öğrenci öğrenimini en üst düzeye çıkaracak ortamın inşa edilmesi,

- Öğrenen topluluklar inşa etme.