Kişiler Arası Alan

Kişilerarası alan: Okul Liderliği Kabiliyet Çerçevesi

 

Kişilerarası alanda güçlü olan liderler son derece uyumlu okul toplulukları inşa etmektedirler. Takım ahlakı ve vaatleri geliştirmede başkalarının katkılarına değer vererek, onları motive etme ve ilham verme yeteneğini son derecede iyi dengelemektedirler.

 

İletişim stratejileri, okul topluluğunu oluşturan her bireyde saygı uyandırmakta ve başarıları yansıtmaktadır.

Bu alandaki öğeler şunlardır:

 

Etkili iletişim

Verimli ilişkiler

Başkalarına ilham vermek

 

Profesyonel Öğrenme Fırsatları


Takım Liderliği Programı 
 

Bu sürekli gelişim, problem çözümü ve takımlar inşa etmeye odaklanan çok aşamalı, okul- tabanlı bir programdır. Bu program, liderler ya da ilham verici liderler ve takımlarına yönelik tasarlanmıştır.


Yönetim Liderliği Gelişim Programı