Durum: Duygusal Akıl

Durum: Duygusal akıl: Okul Liderliği Kapasite Çerçevesi

Duygusal akıl,hem kendinin hem de başka insanların her birinin duygularına olumlu bir şekilde etki etme,algılama yeteneğini dahil eden bir akletme şeklidir.

Durum, bizim sosyal ve kişisel duygusal aklımızın derecesiyle ilişkisel olan, yüksek derecede bir beceriyi ifade eden anahtar bir terimdir.:

 

Profesyonel Öğrenme Fırsatları

Okullarda değişimin yönetimi: duygusal boyutlar 

Okullardaki değişimin duygusal boyutlarını açıklamaya yardımcı olacak, duygusal akıl ve değişim teorilerine değinecek olan bir kurstur.


Yönetim Liderliği Gelişim Programı: iç daireler öz-tempolu modül 

Müdür yardımcıları ve deneyimli öğretmenlere yönelik olan kurs katılımcılar tarafından tamamlanacak olan öz-tempolu modüllerin seçimini içermektedir. Bu modüllerden bir tanesi durumu açıklamaktadır: Okul Liderliği Kabiliyet Çerçevesinde yer alan iç dairelerin bir parçası olan duygusal akıl.