Hakkımızda

Yansıtıcı Öğrenme-TR (Reflective Learning-TR), birbirlerinin, kurumlarının ve toplumlarının refahını amaçlayan herkesi desteklemeyi amaçlayan bir kuruluştur. Yansıtıcı Öğrenme-TR , daha iyi bir yaşam inşa etmenin ve sürdürmenin bir parçası olmak isteyenlerle, böyle yerler oluşturmak için inanç ve enerjisi olanlarla işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Yansıtıcı Öğrenme-TR , bireyleri, grupları, kurumları ve toplulukları pozitif bir şekilde ileriye taşımak için, benzersiz olan güçlü taraflar-merkezli yaklaşımı kullanmaktadır. Yansıtıcı Öğrenme-TR , olumlu duygular, iyi bir varoluş, dayanıklılık ve güçlü yönler geliştirmektedir. Bireysel ve kollektif katılım aracılığıyla insan potansiyelinin gerçekleştirilmesini, takdir ve nezaketin teşvik edilmesini sağlamaktadır.

Yansıtıcı Öğrenme-TR nin güçlü taraflar-merkezli yaklaşımı beş dönüşüm alanını içermektedir. Bunlar;

MEKAN (insanca önemli hedeflere ulaşmak için nasıl bir yer oluşturacağız, şekillendireceğiz ve düzenleyeceğiz)

KATILIM (karar almada otantik olarak dahil olma ve ait olduğumuzu hissettiğimiz mekanlar bulma)

TAKDİR (olumlu ilgiyi dahil eden konuşmalar aracılığıyla diğerlerine değer verme)

GÜÇLENDİRME (eşitsizlik, önyargı ve dışlanmayı sürdüren uygulamaları, politikaları, değerleri değiştirebilme gücünün olması)

AHLAK-ETİK (doğru olanı yapmak için cesaretle hareket etmek)

Yansıtıcı Öğrenme-TR nin misyonu yansıma aracılığıyla öğrenme ile yaşantılarımızı geliştirmeye yardımcı olmaktır. Öğrenmeye, iyi bir bilginin deneyimin pozitif dönüşümü aracılığıyla oluşturulan bir süreç olduğuna inanmaktadır. Yansıtıcı Öğrenme-TR kurumlardaki ve topluluklardaki izolasyon, korku, savunmasızlık, suçlama gibi duyguları destek, karşılıklı ilgi, yüksek performans ve ilişkili olmaya dönüştürmeyi istemektedir. Yansıtıcı Öğrenme-TR bu sürece, problemlerden imkanlara doğru dikkatleri kaydırarak başlamaktadır. Hata- odaklı konuşmalardan ziyade güçlü taraflar-odaklı konuşmaları geliştirmektedir. Bu konuşmalar daha iyi bir gelecek inşasına dahil olan herkes için bir kaldıraç noktası oluşturmaktadır.

Yansıtıcı Öğrenme-TR  nin güçlü yönler-merkezli yaklaşımı Avrupa, Hindistan, Doğu ve Batı Afrikanın farklı kültürel, kurumsal ve topluluk bağlamları içerisinde ortak bir şekilde geliştirilmiştir. Bu yaklaşım yeni, farklı ve daha iyi bir şekilde çalışmak ve yaşamak isteğinde olan toplulukları ve insanları desteklemeye yönelik kullanılmaktadır.

Yansıtıcı Öğrenme-TR misyonunu şu şekilde eyleme geçirmektedir;

Grup dönüşüme yönelik temel birimdir: Biz, dönüşümün bireyden gruba, kuruma ve topluluğa doğru değişiklik göstermesinin ancak sürece dahil olan herkesin, açık yüreklilikle, karşılıklı öğrenme ve dinlemeye yönelik yeterince sabırlı olmasıyla ve güçlü yönler- merkezli konuşmalar etrafında düzenlenen küçük adımlar sonucunda mümkün olabileceğine inanıyoruz.

 

Liderlik birleştiricidir: Biz, liderliğin rolünün sadece iyi bir model olması yada değişimi yürütmesi demek olmadığına inanıyoruz. Liderliğin aynı zamanda pozitif, etik ve birlikte daha iyi bir gelecek oluşturmak isteyen insanları bir araya getiren destekleyici bir ortam yaratmakla alakalı olduğuna inanıyoruz.

 

Sorular cevaplardan daha fazla dönüştürücüdür: Bizler, pozitif sorular sormanın, pozitif kabule dayalı konuşmalar inşa etme sürecinin önemli bir parçası olduğuna inanıyoruz. Kurumsal ve topluluk dönüşümüne yönelik olan anahtar sorular şunlardır Birlikte hareket etmeyi nasıl seçeriz? ve  Birlikte ne oluşturmak istiyoruz? Bu sorular mesuliyeti ve vaadi teşvik etmektedir.

 

Pozitif yükümlülük imkanın ortaya çıkmasını sağlar: Biz daha iyi bir gelecek oluşturmanın, hedefler, vizyon belirterek ve ardından da gerçekleştirmeye yönelik planlar tanımlayarak oluşturulan bir gelecekten farklı olduğuna inanıyoruz. Yansıtıcı Öğrenme-TR pozitif yükümlülüğün ilişkisel süreci aracılığıyla, daha iyi bir performans ve eylemlere yönelik olanaklar yaratmayı ve keşfetmeyi istemektedir.

 

Networkler inşa etmek ve onlara değer vermek: Yansıtıcı Öğrenme-TR sürece dahil olanları, yaşamlarını, iş ortamlarını geliştirebilecek ve başarı sağlayabileceklerine inandıkları kişilerle iletişime girebilecekleri fırsatlar oluşturmaktadır. Yansıtıcı Öğrenme-TR nin, planlar ve anlaşmalar kadar yeteneklerin, becerilerin paylaşımının, daha iyi ilişkilerin geliştirilmesinin, daha iyi öğrenme ortamlarının oluşturulmasının, yaratıcılığın geliştirildiği alanların da değerli olduğuna dair eyleme dayalı bir bakışı vardır.

 

Yansıtıcı Öğrenme-TR servis ve ürün portföyüne sahiptir( lütfen sitemizin diğer kısımlarına bakınız). Aynı zamanda bir dizi  öğrenme deneyimi ( konferanslar ve workshoplar) sunmaktadır. Bu deneyimler şunların üzerinde durmaktadır;


1. Güçlü tarafları belirlemek ve geliştirmek,
2. Konuşma fırsatları oluşturmak,
3. Takım/grup çalışmasını ve öğrenmesini artırmak,
4. Yüksek performans sağlamak,
5. Etik bir liderlik geliştirmek,
6. Pozitif  ayak izleri bırakarak ve etkilerini değerlendirerek sürdürülebilir bir fark oluşturmak.

Sizinle umut ve iyimserlik içerisinde çalışmayı ümit ediyoruz.